blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

In de spotlights: Marianne Knoop Pathuis-Baarda, Medicore


12.12.18

Medicore is in meerdere zorgdomeinen actief met haar EPD. Daarmee voldoet ze aan de wensen van hun klanten. Het geeft ze ook inzicht in hoe verzuild de zorgmarkt eigenlijk is. ‘In het ziekenhuiszorgdomein zijn de plannen voor 2020 al bekend, terwijl in de GGZ nu nog wijzigingen voor 2019 worden geïntroduceerd’, aldus Marianne Knoop Pathuis-Baarda, productmanager bij Medicore. Om in alle domeinen de rol van de softwareleverancier te vergroten, is Medicore aangesloten bij OIZ.

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Marianne Knoop Pathuis-Baarda, productmanager bij Medicore: ‘Medicore is een snelgroeiende ontwikkelaar van een compleet en gebruiksvriendelijk webbased MC EPD. Van origine leveren we het EPD aan zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), maar daarna zijn we tevens uitgegroeid tot een marktleider in de ambulante GGZ en Jeugdzorg, en bedienen we zorgaanbieders voor zintuigelijke gehandicaptenzorg, WMO en een stukje Wlz. Het is een organische groei geweest. We luisteren naar de wensen van onze klanten en ontwikkelen ons EPD zo door.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘De belangrijkste uitdaging is de verzuiling in de zorgmarkt. Ons EPD wordt in meerdere domeinen gebruikt en we zien grote verschillen in de wijze waarop regelgeving geregeld wordt. In de ziekenhuiszorgmarkt is hard gewerkt om reguliere wijzigingen tijdig voorbereid en bevroren te krijgen. Daardoor weten we al op hoofdlijnen wat de plannen voor 2020 zijn. In de GGZ worden eind november nog impactrijke wijzigingen voor 2019 doorgevoerd, terwijl de wijzigingen voor beide zorgmarkten door de NZA worden gepubliceerd. In de jeugdzorg is het nog onoverzichtelijker geworden, sinds de transitie van uitvoering, maar ook regelgeving, naar de gemeenten. Hierdoor is er een veelheid van uitvoeringsvarianten, facturatie- en declaratiewijzes ontstaan, die de gemeenten in principe zelf mogen opleggen.’

‘Een andere uitdaging is de innovatie, die in de zorg soms langzaam verloopt. De grote verscheidenheid aan landelijke programma’s maakt het voor zorgleveranciers ook niet eenvoudig om te kiezen. Tegelijkertijd zie je dat waar subsidie wordt verstrekt, adoptie wordt versneld. Door het VIPP-programma is de adoptie van patiëntportalen en PGO’s door zorginstellingen in een versnelling gekomen, bijvoorbeeld. En niet alleen bij de zorginstellingen die de subsidie zelf ontvangen, ook anderen zien door dit programma de ontwikkelingen ontstaan en willen erin mee.’

Welke rol ziet u weggelegd voor OIZ?

‘We staan als groep sterker dan als een enkele softwareleverancier in het afgeven van signalen over haalbaarheid van verandervoorstellen. Die toegevoegde waarde is vooral duidelijk geworden sinds de transitie in de Jeugdzorg. We zitten ook steeds vaker aan tafel bij de belangrijke partijen, zoals VWS, zodat we eerder in een veranderingsproces kunnen meepraten. Nu komt de technische haalbaarheid van een verandering nog vaak te laat aan de orde. Daarom zie je soms dat een voorgestelde bezuiniging helemaal geen bezuiniging is, vanwege de benodigde investering in ICT en proceswijzigingen.’

‘We zijn vanuit Medicore met twee vaste deelnemers vertegenwoordigd in de OIZ-werkgroep Wet- en Regelgeving. Ook sloot onze security officer aan bij de besprekingen over de AVG. Door dit onderwerp gezamenlijk op te pakken in OIZ, konden we ICT Recht inschakelen om de gevolgen van deze wetgeving helderder te maken. Ook voor de MDR trekken we weer gezamenlijk op. We hebben nog niet alle doelen behaald die we als OIZ willen behalen, maar we bereiken gezamenlijk al meer dan ieder apart.’

Marianne Knoop Pathuis-Baarda, productmanager bij Medicore

Downloads