blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

In de spotlight: René Drost, directeur van NAMCO


29.08.18

Softwareleverancier in de zorg NAMCO heeft bijzondere roots, namelijk in de luchtvaart. Vanuit de ervaring in die sector komt de betrokkenheid bij standaarden om veiligheid te waarborgen van René Drost, directeur van NAMCO.  Daarom werkte zijn bedrijf onder andere mee aan een set standaarden die zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Ook waarschuwt Drost voor cowboys, softwareleveranciers die het niet zo nauw nemen met de wet- en regelgeving: zij zullen de markt verpesten.

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

René Drost, directeur van NAMCO: ‘Wij zijn sinds 2007 actief in de gezondheidszorg. Oorspronkelijk stond NAMCO voor Netherlands Aerospace Management Company: onze wortels liggen in de luchtvaart. De luchtvaart kent een veiligheidssysteem dat de sector over de hele wereld op een standaard manier reguleert. Als er een incident is, wordt dat nauwkeurig onderzocht, zodat er maatregelen worden genomen die herhaling van dat incident moeten tegengaan. De luchtvaart is daarom een sterk lerende sector. Die kennis en ervaring nemen we mee in de zorg.’

‘Onze focus in de zorg is de veilige toepassing van medische technologie. Dat gaat over de gehele levenscyclus van de technologie, dus vanaf het ontwerp bij de fabrikant tot en met het gebruik door de zorgprofessional. Wij hebben bijgedragen aan het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie’, afgekort convenant medische technologie. Dit is een landelijke set van eisen waaraan elke zorginstelling moet voldoen om veilige zorg te kunnen leveren. De set is inmiddels door de inspectie tot veldnorm verklaard en opgenomen in de Nederlandse wetgeving.’

‘Wij hebben een instrument ontwikkeld om veiligheidswaarschuwingen snel en aantoonbaar af te handelen. Naast dit werk ben ik duo-voorzitter van het NEN-platform Software as Medical Device.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘Ik denk dat het in de IT-sector in de zorg de verkeerde kant op gaat. Ik zie dat onze sector zichzelf uit de markt prijst. Zaken die in de kern niet moeilijk zijn, worden te vaak te moeilijk en dus te duur voorgespiegeld. Voor elke implementatie wordt weer een nieuw plan bedacht, terwijl bijvoorbeeld het implementeren van een EPD voor zo’n leverancier gesneden koek zou moeten zijn. Daarna ga je waarde toevoegen. Als de sector het spel niet goed speelt, loopt dat voor iedereen slecht af.’

‘De zorgmarkt is voor IT-leveranciers een machtig boeiende sector met patiënten als zichtbaar bewijs waar we het allemaal voor doen. Daar zou een IT-bedrijf zich dan ook mee bezig moeten zijn: het belang van die klant begrijpen, zodat waarde toegevoegd kan worden en in contact met de klant getoetst kan worden of klanten die waarde ook zo ervaren. Dat vergt een andere visie van een IT-bedrijf. Uiteindelijk draait alles om het toevoegen van waarde.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘Ik zie nog steeds werkgroepen waar geen deelnemers uit de IT-markt zitten, bijvoorbeeld bij het NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Wij moeten om tafel zien te komen, zodat de discussies over ICT bij mensen worden belegd die er verstand van hebben. Nu gebeurt dat niet, terwijl medische technologie steeds complexer wordt en bijna alle apparatuur embedded software heeft die verbonden is met de omgeving.’

‘Ik denk ook dat cowboys de markt verpesten. Ze nemen het niet zo nauw met de wet- en regelgeving. Het zijn bijvoorbeeld die softwareleveranciers die een project te moeilijk voor doen of die goedkope apparatuur leveren, maar waar uiteindelijk ziekenhuizen veel duurder mee uit zijn. OIZ zou daar een standpunt in moeten nemen. Daar zou ik ook graag een actieve rol in willen spelen. Maar ik denk ook graag mee over het bevorderen van standaardisatie en wet- en regelgeving.’

René Drost, directeur van NAMCO

Downloads